Tagalog

Good morning: magandang Umaga.
Good afternoon: magandang Hapon.
Good night: Magandang Gabi.
Goodbye: Paalam na.
Thank you (very much): (Maraming) Salamat.
You’re welcome: Walang anuman.
How are you? Kamusta kayo.

Note: Sentence structure:
Natural order: (noun) ay (Adjective)
Ang bahay ay malaki.
The house is big.
Transposed: (adjective) (noun)
Malaki ang bahay.
Articles: si (with name of a person)
sina ( with names of people)
(Sina Miguel at Cecilia)
ang ( with a thing or places)
ang mga ( with things)

Nouns:
Babae: woman
Lalaki: man
Bata: Child
Bahay: house
Tubig: water
Bulaklak: flower
Mesa: table
Kotse: car
Kape: coffee
Araw: day
Hangin: wind
Aklat: book
Aso: dog
Bundok: mountain
Ilog: river


Predicates:
Maganda: beautiful
Marunong: learned
Matalino: intelligent
Mabait: good (character)
Mabuti: good (condition or quality)
Maliit: small
Malaki: big
Mainit: hot
Malamig: cold
Malinis: clean
Bago: new
Mura: cheap
Mahal: dear; expensive
Masarap: delicious
Mataas: high
Mababa: low
Mahirap: poor; difficult
Tamad: lazy
Mayaman: rich
Marami: many; much

To make the ma— adjectives plural , repeat the first syllable in the root.
Magaganda ang mga bahay.

Ligatures:
Na: 1st word ending in a consonant (not –n)
Bahay na maliit
(small house)
-ng: 1st work ending in a vowel:
Bagong kotse
(new car)
-n: -ng replaces –n:
Ulang malakas
(strong


Possessive
Articles:
Ni/nina:
with people
Ng/ ng mga:
Things

Ang bahay nina Howe at Pam